ಎಡವಟ್ಟು : ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಠಿ ಬೀಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ.. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೇನು ನೋಡದೆ ಸೀದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Comments